آرشیو برچسب ها: شهید مطهری

“ علم به ما روشنایی و توانایی می‌بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی؛ علم ابزار می‌سازد و ایمان مقصد؛ علم سرعت می‌دهد و ایمان جهت؛ علم توانستن است و ایمان خوب خواستن؛ علم می‌نمایاند که چه هست و ایمان الهام می‌بخشد که چه باید کرد؛ علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون؛ علم جهان را می‌سازد و ایمان روان را و روان آدمیت می‌سازد؛ علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می‌دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می‌برد؛ علم طبیعت‌ساز است و ایمان انسان‌ساز. هم علم به انسان نیرو می‌دهد، هم ایمان؛ اما علم نیروی منفصل می‌دهد و ایمان نیروی متصل. علم زیبایی است و ایمان هم زیبایی است؛ علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح؛ علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. هم علم به انسان امنیت می‌بخشد و هم ایمان؛ علم امنیت برونی می‌دهد و ایمان امنیت درونی. علم در مقابل هجوم بیماری‌ها، سیل‌ها، زلزله‌ها، طوفان‌ها ایمنی می‌دهد و ایمان در مقابل اضطراب‌ها، تنهایی‌ها، احساس بی‌پناهید، پوچ‌انگاری‌ها. علم جهان را با انسان سازگار می‌کند و ایمان انسان را با خودش. ”

- استاد شهید مرتضی مطهری -
مطالعه گروهی کتب شهید مطهری

مطالعه گروهی کتب شهید مطهری

۱۱ سال از زمانی که در دانشگاه امام صادق (ع) شروع به مطالعه کتابهای شهید مطهری کردم می گذرد. مطالعه این کتابها برای دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) در قالب درس اندیشه اسلامی اجباری است. شاید بتوانم ادعا کنم در این سالهای طولانی درس خواندن هیچ اجباری برایم پر خیر و برکت تر از مطالعه ... ادامه متن »

رفتن به بالا