کنگره ملی اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری: باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه بشود … مسئولین، صاحبان فکر و دلسوزان، بایستی تصویر درستی را از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدهند و گفتمان سازی بشود تا مردم بدانند و معتقد باشند و بخواهند، در این صورت کار عملی خواهد شد. (۲۰ اسفند سال ۹۲)

کنگره ملی اقتصاد مقاومتی به همت دانشگاه های دفاع ملی و شهید بهشتی و با مشارکت نهادها و مراکز مختلف در ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در سالن همایش های سازمان صداوسیما در محورهای زیر برگزار خواهد شد:

  1. تبیین اقتصاد مقاومتی (مبانی و تجربیات)
  2. نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
  3. الزامات راهبردی نهادی، زیرساختی و برنامه ای در پیاده سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی
  4. نقش و تاثیر تکانه ها  (رویدادها، تغییرات، مخاطرات و تهدیدات) درتحقق اقتصاد مقاومتی
  5. نقش اقتصاد عدالت محور، مردم پایه، دانش بنیان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد
  6. تبیین نقش بخش دفاع و نیروهای مسلح در بسترسازی مولفه های دانش بنیانی اقتصاد مقاومتی
  7. آسیب شناسی ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

Boroshoor-931028

خوشبختانه مقاله ای که همراه با دوست باهمتم مهدی محسنی برای شرکت در این کنگره تهیه و ارسال کردیم برای ارائه شفاهی و چاپ در کتاب همایش پذیرفته شده است. عنوان این مقاله «پیاده‌سازی راهبرد اقتصاد مقاومتی در سازمان صداوسیما مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان» است.

ارسال د یدگاه

آدرس ایمیل شما محفوظ استلطفا فیلد های مشخص را وارد نمایید *

*

رفتن به بالا