الگوی ویژگی های مدیر جهادی رسانه

جامعه انسانی متشکل از سازمان‌ها و نهادهای بسیاری است که در بستر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن زیست می‌کنند. یکی از انواع این گونه از سازمان‌ها، نهادها و سازمان‌های رسانه‌ای هستند. رسانه‌ها قلب تپنده نظام اجتماع و یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیوند اعضای جامعه هستند. هنگامی که از این دیدگاه به جایگاه رسانه پرداخته شود، به اهمیت فراوان و نقش ناگسستنی رسانه در شکل‌دهی و تحول در نظام اجتماعی پی برده می‌شود. از آنجا که رسانه‌ها جزء مهمترین نهاد‌ها و سازمان‌های فعال در یک اقلیم و سرزمین هستند، لذا مدیریت و هدایت این سازمان‌ها (سازمان‌های رسانه‌ای)، در نیل به اهداف خود اهمیت بسزایی پیدا می‌کند.

از سویی دیگر مدیریت جهادی به عنوان مکتبی بومی در حوزه مدیریت، چند سالی است که بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در نوروز سال ۱۳۹۳ در دیدار با کارگران گروه صنعتی مپنا در این زمینه چنین فرمدند: ««عزم ملّی و مدیریت جهادی» در سال ۹۳ به‌عنوان شعار مطرح می‌شود، امّا این چیزی نیست که مربوط به سال ۹۳ باشد؛ این هویت ماست، این حیثیت ماست، این آینده‌ی ماست، این ترسیم‌کننده سرنوشت ماست. اگر عزم ملّی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت می‌کند، فرهنگ هم پیشرفت می‌کند و ملّتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، در اوج قرار می‌گیرد و تحقیر نمی‌شود»؛ اما متاسفانه علی‌رغم اهمیت فراوان این نگاه بومی، کمتر به نظریه‌پردازی در این زمینه پرداخته شده است.

بر این اساس برای اولین بار در پژوهشی با عنوان «الگوی ویژگی‌های مدیر جهادی رسانه» که در قالب پایان‌نامه در دانشگاه صداوسیما توسط آقای محمد شهبازی سلطانی و به راهنمایی بنده و مشاوره آقای دکتر محمدعلی هرمزی‌زاده انجام شد، به ایجاد رابطه‌ای دوسویه میان مدیریت جهادی و مدیریت رسانه مبادرت نمودیم. این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی ویژگی‌های مدیر جهادی رسانه بود تا از این طریق قدمی برای وصول به رسانه تراز انقلاب اسلامی برداشته شود و از سویی دیگر بابی را در نظریه‌پردازی بومی در حوزه مدیریت رسانه گشوده باشیم.

در این پژوهش از دو روش فراترکیب و دلفی رتبه‌بندی استفاده شد. پژوهشگر در ترسیم مسیر خود برای وصول به هدف پایانی پژوهش، سه هدف فرعی نشانه‌گذاری کرد. ابتدا ویژگی‌های مدیر جهادی به عنوان یک هدف فرعی به وسیله روش فراترکیب شناسایی شد. سپس ویژگی‌های حداکثری مدیر جهادی رسانه شامل ۱۳۴ ویژگی در فاز اول دلفی از طریق مصاحبه عمیق با ۲۱ نفر از خبرگان شامل مدیران رسانه‌ها و اساتید حوزه مدیریت و ارتباطات احصا گردید. در ادامه برای وصول به رتبه‌بندی ویژگی‌ها از دور فاز دوم و سوم دلفی متشکل از ۴ دور پرسشنامه بهره جست. در فاز دوم (متشکل از دو دور) به کمک ابزار پرسشنامه اقدام به انتخاب ویژگی‌های کلیدی در سه دسته ۵تایی شامل ویژگی‌های عمومی، ویژگی‌های جهادی و ویژگی‌های رسانه‌ای شد. در فاز سوم (متشکل از دو دور) ویژگی‌های کلیدی منتخب، اولویت‌بندی گردید. برای اولویت‌بندی نیز از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و به کمک ضریب کندال W میزان اجماع‌نظر مشارکت‌کنندگان در پنل سنجیده شد. ویژگی‌های کلیدی شناسایی و رتبه‌بندی شده مدیر جهادی رسانه به ترتیب اولویت در سه ساحت شامل این موارد است: ۱- خلاق، ۲- شایسته و شایسته‌گزین، ۳- منظم، ۴- دارای انگیزه مضاعف و ۵- شجاع در ساحت ویژگی‌های عمومی، ویژگی‌های ۱- دارای تقوای رسانه‌ای، ۲- دارای ادراک سیاسی و فرهنگی، ۳- آگاه به رسانه و ملزومات آن، ۴- کاوشگر نقطه طلایی میل، نیاز و مصلحت مخاطب و ۵- دارای مهارت تأثیرگذاری بر مخاطب در ساحت ویژگی‌های رسانه‌ای و ویژگی‌های ۱- باورمند به جهاد در رسانه، ۲- بصیر، ۳- خدامحور، ۴- ولایت‌پذیر و ۵- مخلص در ساحت ویژگی‌های جهادی مدیر رسانه. در پایان نیز پژوهشگر بر اساس یافته های تحقیق به «الگوی سه وجهی ویژگی‌های مدیر جهادی رسانه» دست یافت.

123

2 دیدگاه

  1. محمدجان تبریک میگم برادر
    انشاالله دفاع از رساله دکتری
    خدمت دکتر صلواتیان عزیز هم تبریک و خسته نباشید عرض میکنم

ارسال د یدگاه

آدرس ایمیل شما محفوظ استلطفا فیلد های مشخص را وارد نمایید *

*

رفتن به بالا